Call of Duty 4 - New Czech Fansite

Jak vytvořit vlastní "FRAGMOVIE"

 

Jistě jste už někdy narazili na videa, kde jsou záběry ze hry a říkali jste si jak to ten člověk udělal? Tento článek je věnován těm, kteří by také rádi prezentovali záznamy z multiplayer hry v podobě vlastního videa. Po přečtení tohoto článku toho budete doufám schopni a nemusíte se bát - článek je určen úplným začátečníkům..

 

 

Hru Call of Duty 4: Modern Warfare patch 1.7
Operační systém MS Windows XP Pro SP3
MS Windows Movie Maker (Součást operačního systému)
Fraps 2.9.4 Download (1 MB)
Znalost základních souborových operací v operačním systému
Znalost instalace programů
Znalost zadávání příkazů do konzole INFO: Co je konzole


Poznámka:
- Všechny informace vycházejí z používání pouze výše uvedeného software.
- Čísla obrázků nemusí navazovat.
- [CoD4] znamená cestu k vaší instalaci CoD4

např.: C:Program FilesActivisionCall of Duty 4 - Modern Warfare
- [Fraps] znamená cestu k programu Fraps

např.: C:Program FilesFraps

 

2. Teorie:

 

Záznam který se pořídí ve hře, nepřehrajete nikde jinde než opět ve hře. Není to video jako takové, slepenec rychle za sebou jdoucích obrázků, ale záznam vaší pozice na mapě, vašeho úhlu pohledu apod. Proto jej žádný media player nepřehraje. Z tohoto důvodu je potřeba tento "proces" k přerodu čistě herních informací do podoby klasického videa.

 

Je dobré předem upozornit, že na tyto operace potřebujte hodně místa na disku, rychlý procesor, hodně paměti RAM a rychlou grafickou kartu.

 

Obecně platí, že tvorba "fragmovie" se zkládá ze tří částí. Záznam dema, jeho konverze do video podoby a postprodukce. Název "fragmovie" je trošku zavádějící, protože v příkladu, který zde ukážu nepadne ani jeden výstřel a úpřimně s videem obsahující pouhé záznamy bezduchých killů díru do světa neuděláte. Dost ale teorie, začíná praxe..

 

3. Záznam dema:

  V hráčské hantýrce se záznamu, který je vytvořen ve hře říká demo. Jeho vytvoření je velmi jednoduché. Spusťte hru, vytvořte server s nějakou mapou. Připojte se do hry jako hráč a v konzole hry zadejte příkaz:
/record [nazevdema]
- parametr [nazevdema] je volitelný, nemusíte jej zadávat a hra použije název demoXXXX
- XXXX je číslo které se zvětší o jednu, pokud je ve složce už nějaké demo
- jako parametr [nazevdema] můžete ale použít libovolný název (doporučuji kvůli hledání), bez diakritiky, mezer a speciálních znaků


Obrázek č.1

V příkladu byl použit název dema: zaznam1. Pokud jste zadali vše jak má být, objevil se vlevo dole indikátor (viz obrázek č.1):
RECORDING zaznam1: 100k
- číslo se neustále zvětšuje a je to velikost souboru zaznam1 v kilobytech.

Nyní nahrajte tak půlminutové demo, normálně se pohybujte ve hře. Potom znovu otevřete konzoli a do ní napište tento příkaz: /stoprecord
Příkaz nemá žádné parametry a okamžitě ukončí záznam dema. Indikátor nahrávání zmizí. Soubor s demem bude mít název zaznam1.dm_1 (přípona .dm_1) a naleznete jej ve složce s módem ze kterého byla hra spouštěna. Pokud to byla obyčejná hra s perky bez módu, bude ve složce [CoD4]maindemoszaznam1.dm_1. Pokud např. v módu pam4, tak v [CoD4]modspam4demoszaznam1.dm_1 apod.

 

4. Přehrání dema:

  Jestliže jste pořád ve hře, tak ji opusťte do menu (Leave Game). Otevřete konzoli a napište příkaz:
/demo zaznam1
- jako parametr použijeme zvolený název dema

Protože vývojáři v IW v rámci "pokroku" pokazili vše, co doposud fungovalo, obdržíte tuto chybu:


Obrázek č.2

Proto před přehrátím dema jej "nepochopitelně" musíte ručně překopírovat do složky [CoD4]playersdemos. Pokud složka demos neexistuje, vytvořte ji. Celá cesta k souboru s demem bude tedy vypadat takto: [CoD4]playersdemoszaznam1.dm_1

Nyní můžete pokus o přehrátí zopakovat. Pokud jste "nepochopitelný" přesun dema provedli správně, nahraje se mapa a hned se spustí záznam. Hra nijak neukazuje průběh přehrávání (akt. čas, délku a apod.). Také není možné záznam skutečně zastavit, přetočit zpět nebo přepnout pohled na jiného hráče.

 

5. Konverze dema:

  A. Nainstalujte si program Fraps.

B. Spusťte program Fraps.
- Podstatné pro nás je vědět, že klávesa na začátek a konec nahrávání je F9
- Pokud by vám tato klávesa nevyhovovala, je možné ji změnit (záložka Movies viz. obr. č.5). Zde si můžete měnit i parametry a cílovou složku výstupního videa.
- Obecně platí, že čím méně snímaných FPS (frames per second - snímků za sekundu), tím menší výstupní video, ale za cenu "nekvalitnějšího" videa.
- Můžete počet snímaných FPS snížit z přednastavených 30 na 25 (viz. ob. č.5).
- Na pozadí budeme dávat vlastní hudbu je tedy zbytečné ji nahrávat, odškrtněte Record Sound (viz. ob. č.5).


Obrázek č.5

C. Spusťte multiplayer hru CoD4 a nastavte si rozlišení obrazovky na rozměr ve kterém chcete vaše video (Options | Graphics | VideoMode).
- Čím větší totiž bude rozlišení obrazovky, tím větší bude výsledné video. Na internetovou produkci bohatě postačí 640x480.
- Pokud vám správně program Fraps beží, vidíte vlevo v rohu žluté číslo zobrazující momentální FPS vaší hry (viz. obr. č.3).


Obrázek č.3

D. Spusťte přehrávání dema a jakmile začne stiskněte F9. Žluté číslo se změní na červené (viz. obr. č.4). Nemusíte mít strach, ve výsledném AVI nebude.
- výsledný soubor naleznete ve složce [Fraps] a bude mít např. podobu iw3mp 2008-08-08 09-22-50-17.avi


Obrázek č.4

- Po konverzi všech dem do AVI podoby je dobré si je přejmenovat chronologicky tak, jak půjdou za sebou ve výsledném filmu. Např.: 1.avi, 2.avi apod.

 

6. Postprodukce:

 

Protože se jedná o návod pro začátečníky, zvolil jsem na editaci videa MS Windows Movie Maker. Je součástí operačního systému a velmi jednoduchý na obsluhu. Na vážnější práci s videem se určitě použijí sofistikovanější nástroje, ale na ukázku v našem příkladě nám bohatě poslouží.
Pod pojmem postprodukce, si můžete představit zkompletování všech součástí videa (video+hudba+přechody) do jednoho celku. Také je důležitá výsledná velikost videa. Předpokladem je, že výsledek bude prezentován na internetu a tak nám editační program na video poslouží také jako komprimátor videa. Vstupy u videa, které má ve výsledku pár minut běžně dosahují i několik GB.

V příkladu, který vám ukážu se bude jednat o velmi jednoduchou ukázku tvořenou ze tří částí. Úvod, vlastní záběry ze hry a "děkovačka". Vlastní záběry ze hry jsou dále rozděleny na jednotlivé menší úseky propojené přechody. Vše je podbarveno hudbou.

Tento návod není manuál na WMM a jen ukazuje opravdu minimum, pro sestavení a výslednou produkci celkového "fragmovie".

A. Spusťte si program MS Windows Movie Maker (dále jen WMM) (Tlačítko Start | Všechny programy | Windows Movie Maker)
- Nahoře v liště najděte tlačítko Kolekce a přepněte na něj.
- V levém panelu klikněte na skupinu Kolekce pravou myší a z menu zvolte Nová kolekce.
- Do názvu si zvolte cokoliv, jedná se o takovou virtuální složku, kam si WMM ukládá odkazy na zdroje se kterými bude pracovat
- Projekt si také uložte pod nějakým názvem (Soubor | Uložit projekt) a pravdidelně ukládejte (Ctrl + S).
- V příkladu jsem použil pro název kolekce i projektu stejný název: "fragmovie" viz. obr. č.6.

 


Obrázek č.6

B. Do kolekce naimportujte všechny překonvertované AVI (Soubor | Import do kolekcí..)
- Přidržte klávesu Ctrl nebo Shift a označte si levým tlačítkem myši všechny AVI soubory (viz. obr. č.7).
- POZOR!!! Před importem odškrtněte nepotřebnou a zdržující volbu Vytvořit klipy pro videosoubory (viz. obr. č.7).
- Proveďte tlačítkem Import vlastní import odkazů.


Obrázek č.7

- Bohužel WMM nelogicky vytvoří pro každé video svoji vlastní kolekci a tak přetahejte jednotlivě myší všechny videa do kolekce "fragmovie" (viz. obr. č.8).


Obrázek č.8

- Nepotřebné prázdné kolekce smažte klávesou Delete (viz. obr. č.9).


Obrázek č.9

C. Označte všechny videa myší a přesuňte je do pásu Video (viz. obr. č.10).
- Přepněte se nahoře v menu na Úlohy a vlevo v panelu vyberte možnost Vytvořit titulky | Titulky na začátek filmu (viz. obr. č.11).
- Do textu si napište úvod pro váš film a klikněte Hotovo, vložit titulky do filmu (viz. obr. č.12).
- To samé opakujte pro závěrečné titulky filmu (viz. obr. č.13).


Obrázek č.10

Obrázek č.11

Obrázek č.12

Obrázek č.13


D. Nyní si vezmeme do "ruky nůžky" a budeme stříhat.
- Vše se děje v pásu Video a střih se provede tam kde je modrá čára (viz. obr. č.13).
- S touto čárou se dá posouvam např. myší uchopením malého modrého obdélníčku nebo Alt + šipka doprava/doleva.
- Střih provedeme funkcí Rozdělit (Cltr + L).
- Nepotřebný kus videa označíme a můžeme jej pomocí klávesy Delete smazat.

Poznámka:

Všechny tyto operace se vůbec nedotýkají zdrojových souborů (AVI). WMM si pouze zaznamenává úseky, které používá a fyzicky se zdroji nic nedělá.

E. Mezi jednotlivé části přidáme přechody.

- Zvolíme vlevo v panelu Zobrazit přechody videa a dole přepneme Zobrazit scénář (viz. obr. č.14)
- Mezi typy přechodů najdeme Prolnout a přetáhneme jej na všechny "přechodové prvky" (malé obdélníky) mezi jednotlivými částmi videa (viz. obr. č.14).

 


Obrázek č.14

F. Stejným způsobem jako sme přidali videa, importujeme i hudbu pro pozadí.
- Přepněte se nahoře v menu na Kolekce a dole přepněte na Zobrazit časovou osu (viz. obr. č.15).
- Obdobně jako jste vložili videa, najděte si hudbu časově delší než celkové video a importujte ji do kolekce (viz. obr. č.15).
- Importovaný odkaz přetáhněte pod pás Video do pásu s názvem Zvuk a hudba (viz. obr. č.15).
- Vložený pás s hudbou "chyťte" na pravém konci myší a upravte jeho délku podle délky videa (viz. obr. č.15).
- Pravou myší na něm zobrazte menu a zaškrtněte volby Zesílit/Zeslabit. Hudba se na začátku přirozeně zesílí a na konci se zase ztlumí. (viz. obr. č.15).


Obrázek č.15

G. Nyní přistoupíme k závěrečné fázi. "Vykompilování" výsledného videa. WMM bohužel podporuje jako výsledné video pouze vlastní formát WMV (Windows Media Video). Ten je ale přehratelný v každém Windows PC, takže se nemusíte bát, že to nikdo nezobrazí.
- V menu vyberte funkci Soubor | Uložit soubor filmu.. a nastavte parametry kompilace dle obrázků č.16 ~ č.19.


Obrázek č.16

Obrázek č.17

Obrázek č.18

Obrázek č.19


- Po vykompilování si můžete nechat ihned výsledek zobrazit v Media Playeru.

- Stiskněte tlačítko Hotovo

- Ve složce a pod jménem které jste nastavili najdete vygenerované konečné "fragmovie"

 

Na závěr bych vám chtěl ukázat kratičké movie, na kterém byly použity stejné postupy a nástroje jako v tomto návodě. Navíc byla pouze přidána "úvodní znělka" jako AVI, která samozřejmě nepochází z CoD4 enginu a byla kdysi vytvořena externě.

 
Web je optimalizovaný pro prohlížeč "Opera" a "Internet Explorer"
Copyright © 2008-2009 FAN Stránky Call of Duty 4